DRUŠTVO GEOGRAFOV POMURJA

Priznanja

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

Društvo geografov Pomurja podeljuje tudi različne nagrade, le-te so lahko v obliki nazivov, zahval in priznanj. Več o nagrajevanju lahko preberete v Pravilniku o nagrajevanju Društva geografov Pomurja.


Kronologija podeljevanja nagrad.

V letu 2005/06 smo v društvu podelili dve nagradi in sicer naziv ČASTNEGA ČLANA DGP dr. BORUTU BELCU ter ZAHVALO za izdelavo in vzdrževanje društvene spletne strani MIRSADU SKORUPANU.

******

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv