DRUŠTVO GEOGRAFOV POMURJA

Projekti

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

PROJEKTI DGP

 

RAZISKOVANJE POSLEDIC PODNEBNIH SPREMEMB IN ANTROPOGENIH POSEGOV V POREČJU REKE MURE S PREDLOGI PRILAGODITEV (jan.-jun. 2010)
 
20. ZBOROVANJE SLOVENSKIH GEOGRAFOV (26.-28.3.2009)
 
MLAKA - REVITALIZACIJA IZVIRNE MLAKE NA MAKOTERJEVEM BREGU V SELU (2007/2008)

 

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Društva geografov Pomurja, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja delovanja Društva. Slike in druga gradiva se lahko pregledujejo, ni pa jih dovoljeno obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. V primeru povzemanja ali citiranja besedil je potrebno navesti avtorja (v kolikor je zapisan) in točen naslov spletne strani.

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv