DRUŠTVO GEOGRAFOV POMURJA

Naslovna stran

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

Spoštovani obiskovalci, dobrodošli na spletnih straneh

Društva geografov Pomurja (v nadaljevanju DGP)!

Spletne strani so namenjene tako članom društva, kot tudi vsem tistim, ki to želite postati. Društvo je bilo ustanovljeno 18. novembra 2005 in združuje geografe, študente geografije ter ljubitelje geografske stroke, predvsem iz severovzhodnega dela Slovenije. Društvo vzpodbuja medsebojno sodelovanje, pomaga pri razreševanju strokovnih vprašanj ter vzdržuje prijateljske odnose.

Člani iniciativnega odbora DGP

Namen DGP je razvijanje geografske znanosti in geografskega izobraževanja, uveljavljanje geografije v družbi, strokovno izobraževanje svojih članov ter popularizacija geografskih spoznanj med člani in v širši družbi.

Naslov: Društvo geografov Pomurja, Gimnazija Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota, Slovenija

Številka transakcijskega računa odprtega pri Ljubljanski banki: 02340-0255809171

Davčna številka: 25061992 , Matična številka: 1394975.

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Društva geografov Pomurja, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja delovanja Društva. Slike in druga gradiva se lahko pregledujejo, ni pa jih dovoljeno obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. V primeru povzemanja ali citiranja besedil je potrebno navesti avtorja (v kolikor je zapisan) in točen naslov spletne strani.

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

Pišite nam
Foto arhiv: Tatjana Kikec