Podelitev naziva Častni član Društva geografov Pomurja za leto 2005/06

Na rednem letnem občnem zboru Društva geografov Pomurja, ki je bil 8. decembra 2006, je bil na predlog izvršnega odbora DGP soglasno sprejet in potrjen predlog za podelitev naziva Častni član Društva geografov Pomurja.

Naziv ČASTNEGA ČLANA DGP je prejel dr. BORUT BELEC.

V imenu DGP sta priznanje podelila bivši predsednik Drago Balajc in sedanja predsednica Tatjana Kikec.

Dr. Borut Belec se je rodil leta 1931 v Mariboru vendar je svojo mladost preživel v Ljutomeru. Po končani klasični gimnaziji v Mariboru je leta 1955 diplomiral na Prirodoslovno-matematično-filozofski fakulteti ter se zaposlil na klasični gimnaziji in v Pokrajinskem muzeju v Mariboru. Od leta 1962 je bil zaposlen kot predavatelj obče in regionalne geografije na Pedagoški akademiji v Mariboru, nekaj časa pa je predaval tudi na višji in Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru.
Čeprav rojen Mariborčan, je velik del svojega raziskovalnega dela namenil Prlekiji in celotni subpanonski Sloveniji. Pomemben zagon za njegovo raziskovalno delo je pomenil leta 1961 ustanovljen Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, ki je sistematično izvajal lokalnogeografska preučevanja, zlasti v Severovzhodni Sloveniji. Takrat je nastala njegova doktorska disertacija z naslovom ťAgrarna geografija Ljutomersko-ormoških goricŤ, v kateri obravnava izbrane naravnogeografske elemente z izrazitim poudarkom na družbenogeografskem razvoju ter recentnih socialnih ter gospodarskih procesih. Pri svojem delu se je še zlasti posvečal agrarnogeografskim preučevanjem, problematiki prekmejne zemljiškoposestne povezanosti, spremembam poljske razdelitve in socialni strukturi podeželja. Bil je tudi prvi med slovenskimi geografi, ki je posebne kmetijske kulture preučeval v njihovi prostorski in razvojni dimenziji.
Nagrajenec je z intenzivno mednarodno dejavnostjo znatno prispeval k afirmaciji slovenske geografije v zamejstvu in večji mednarodni razpoznavnosti Slovenije. Za svoje raziskovalno in znanstveno delo je prejel številne nagrade in plakete.

NAZAJ