Podelitev zahvale Društva geografov Pomurja za leto 2005/06

Na rednem letnem občnem zboru Društva geografov Pomurja, ki je bil 8. decembra 2006, je bil na predlog izvršnega odbora DGP soglasno sprejet in potrjen predlog za podelitev zahvale za izdelavo in vzdrževanje društvene spletne strani.

ZAHVALO je prejel MIRSAD SKORUPAN.

V imenu DGP sta priznanje podelila bivši predsednik Drago Balajc in sedanja predsednica Tatjana Kikec.

Mirsad Skorupan je učitelj geografije in zgodovine na OŠ Ledina, Bolnišnični šoli v Ljubljani.

NAZAJ