DRUŠTVO GEOGRAFOV POMURJA

Prijavnica

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

Društvo geografov Pomurja
Gimnazija Murska Sobota
Šolsko naselje 12
SI - 9000 Murska Sobota


PRISTOPNA IZJAVA


Spodaj podpisani/a ________________________________ potrjujem pristop k

Društvu geografov Pomurja. Za prejem društvenih obvestil sem dosegljiv/a na:

naslovu ____________________________________________________,

elektronskem naslovu ______________________________ ali

telefonski številki ___________________.

 

_______________________
Podpis

Kraj in datum: _____________________


S podpisom te izjave se zavezujem, da bom deloval/a v skladu s statutom Društva geografov Pomurja in redno plačeval/a članarino. Članarina za leto 2010 znaša 8 EVROV ter 4 EVRE za dijake in študente. Denar lahko nakažete na društveni transakcijski račun: 02340-0255809171; pripišite sklicno številko 00 112009. Naslov prejemnika je Društvo geografov Pomurja, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota.

Vsi osebni podatki o članih društva bodo shranjeni v arhivu društva.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Društvo geografov Pomurja, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota.

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Projekti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv