RAZISKOVANJE POSLEDIC PODNEBNIH SPREMEMB IN ANTROPOGENIH POSEGOV V POREČJU REKE MURE S PREDLOGI PRILAGODITEV

Osnovne značilnosti projekta    
Anketa o zaznavanju posledic podnebnih sprememb in antropogenih posegov in njihovih posledicah v regiji

Anketo so pod strokovnim vodstvom mentorja opravili dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
- Anketni vprašalnih in Spletni anketni vprašalnik.
- Rezultati ankete
- Povzetek rezultatov ankete v obliki plakata

Raziskovalni nalogi dijakov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer

"Podnebne spremembe ob reki Muri in izgradnja hidroelektrarn"

- Raziskovalna naloga
- Predstavitev rezultatov naloge v obliki plakata

"Prostorski učinki hidromelioracij v dolini reke Ščavnice"

- Raziskovalna naloga
- Predstavitev rezultatov naloge v obliki plakata
Foto utrinki s terenskega dela dijakov

V okviru projekta so bila izdana naslednja gradiva

Brošura:

"Ni mi vseeno! Spremljajmo posledice podnebnih sprememb in se prilagodimo"

NASLOVNICA


Zgibanka:
"Podnebne spremembe in posledice v pokrajini ob Muri"
Plakati:
"Zaznavanje podnebnih sprememb in njihovih posledic v Pomurju" (pdf)
"Kako se lahko prilagodim podnebnim spremembam?" (pdf)
"Podnebne spremembe ob reki Muri in izgradnja Hidroelektrarn" (pdf)
"Reka Mura v Sloveniji" (pdf)
"Prostorski učinki hidromelioracij v dolini reke Ščavnice" (pdf)
 
 
 
Javna predstavitev rezultatov projekta
Vabilo
Poročilo medijem
Foto utrinki s predstavitve
Odmevi v medijih: DELO, VEČER
 
Priznanje MOP


Projekt je bil izveden s finančno pomočjo Ministrstva za okolje in prostor RS in Urada vlade RS za komuniciranje.
Vsa izdana gradiva izražajo mnenje avtorjev in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije

 
NAZAJ