DRUŠTVO GEOGRAFOV POMURJA

Arhiv 2008

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv

RAZPIS TEM ZA RAZISKOVALNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2008/2009
KAKO UREDIMO UČNO POT - seminar Tatjana Kikec
PREDSTAVITEV DRUŠTVA NA FESTIVALU MLADI ZA NAPREDEK POMURJA
INDIJA - strokovno in potopisno predavanje
OTVORITEV GEOGRAFSkE UČNE POTI SELO
IZGRADNJA POMURSKE AVTOCESTE - Predavanje
PODELITEV NAGRAD MLADIM RAZISKOVALCEM
PROJEKT - Revitalizacija izvirne mlake na Makoterjevem bregu v Selu in Vodna učna pot Selo.
IZBRANE VAJE PRI MATEMATIČNI GEOGRAFIJI
IN OPAZOVANJE NOČNEGA NEBA - delavnica dr. Žiberne
PALESTINA - PRAVIČNI MIR - strokovno in potopisno predavanje

Naslovna stran | Novosti | Aktivnosti | Priznanja | Statut | Prijavnica | Povezave | Arhiv