Kako organizirati strokovno ekskurzijo po Subpanonski Sloveniji?

V Društvu Geografov Pomurja smo pripravili nekaj programov, v okviru katerih naj bi učenci in dijaki spoznali osnovne geografske značilnosti Subpanonske Slovenije, kot so: značilne površinske oblike in kamninska zgradba ter njihov vpliv na rabo tal, tipe prsti, rastlinske združbe, vodovja (Mura, Ščavnica, Ledava, številna jezera), etnografske in nekatere zgodovinske značilnosti (kmečki dom, cerkve, mlini ter brodi na Muri, vetrni mlin idr.). Možno si je ogledati sodobno kmetijo, izdelavo izdelkov domače obrti - lončarstvo, izdelke iz slame in še mnogo več.

Program ekskurzije za osnovne in srednje šole zajema poleg obiska najbolj značilnih točk Subpanonske Slovenije še strokovno vodstvo, anketiranje na terenu, priprava učnih lističev, meritve temperature zraka, vode in prsti, merjenj naklona, ogled profila prsti...

Po vaši želji vam preskrbimo lokalni avtobus, kosilo ali malico in prostor za sprostitev.

Programe lahko prilagodimo vašim željam. Cena strokovnega vodenja ekskurzije je simbolična - 2 eura na učenca/dijaka.

Podrobnejše informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: DRUŠTVO GEOGRAFOV POMURJA.

NAZAJ